Wanneer belastingaangifte doen?

Als u bericht van de Belastingdienst heeft gekregen bent u verplicht om Belastingaangifte te doen. Maar er kunnen ook andere situaties zijn waarin u verplicht bent om aangifte te doen, terwijl u van de Belastingdienst geen bericht heeft ontvangen. Daarnaast kan het lonend zijn wanneer er voor u geen aangifteplicht geldt om toch aangifte te doen. Hieronder leest u waarom.

• Verplicht of vrijwillig aangifte doen

Wanneer de Belastingdienst u een brief heeft gestuurd voor de aangifte inkomstenbelasting, bent u verplicht om aangifte te doen. Echter kunt u ook vrijwillig een aangifte indienen. Dit is meestal het geval wanneer u verwacht geld terug te krijgen van de Belastingdienst. Het maakt dus niet uit dat u geen uitnodiging tot het doen van aangifte heeft ontvangen. Onze adviseurs informeren u graag over de mogelijkheden van belastingteruggave.

• Geld betalen of ontvangen

Bij het invullen van de belastingaangifte blijkt of u uiteindelijk nog geld moet betalen terug krijgt.  Wanneer u bijvoorbeeld als freelancer werkt en dus extra inkomsten heeft, dan is de kans groot dat u daarover nog Belastinggeld moet betalen. Datzelfde geldt als u andere inkomsten heeft waarover u geen belasting heeft betaald. Geld ontvangen kan doordat u bijvoorbeeld hypotheekrente, of studiekosten  heeft betaald. Ook kan het zijn dat door uw persoonlijke omstandigheid (bijv. alleenstaande ouder) recht heeft op extra belastingkorting.

• Loonheffing

Niet iedereen valt in de categorie om verplicht belastingaangifte te doen. Toch kan het raadzaam zijn om een aangifteformulier in te vullen. Werkgevers houden namelijk geen rekening met uw aftrekposten. Hierdoor heeft u waarschijnlijk te veel loonbelasting betaald. Dit betekent dat u via de aangifte uw geld terug kan krijgen. Ook kan het zijn dat u recht heeft op bepaalde heffingskortingen

U zult tevens belastingaangifte moeten doen indien u meerdere banen had of wanneer u naast uw reguliere loon ook nog een uitkering had. Bovendien wordt er van u verwacht dat u uit zichzelf aangifte doet. Dus als u denkt dat u nog Belasting moet afdragen.

Reacties zijn gesloten.