Voorlopige aanslag

(voorheen voorlopige teruggaaf)

Wanneer u verwacht geld terug te krijgen van de belastingdienst, dan kunt u dit in het belastingjaar zelf terugvragen. U hoeft dus niet te wachten tot 1 april het jaar erop. Ook wanneer u verwacht dat u moet betalen kunt u dit in het jaar van aangifte zelf regelen. Wanneer u een voorlopige aanslag heeft aangevraagd (of opgelegd gekregen), dan wordt er van u verwacht dat u het jaar daarop uiterlijk voor 1 april aangifte doet.