Toeslagen

De belastingdienst kent vier verschillende toeslagen. Huurtoeslag, Zorgtoeslag, Kindgebonden budget en Kinderopvangtoeslag. De hoogte hiervan wordt onder andere bepaald aan de hand van een schatting van uw toetsingsinkomen. Het bepalen van het juiste toetsinginkomen is belangrijk. Het is namelijk vervelend waaneer u een te laag toetsingsinkomen opgeeft en later geld moet terug betalen aan de belastingdienst. Wij berekenen of u recht heeft op toeslagen. Wanneer dit het geval is, dan vragen wij dit voor u aan. Achteraf kunt u uiterlijk tot 1 april uw toeslag aanvragen, tenzij er uitstel van belastingaangifte is aangevraagd.