Overige diensten

Wanneer u een specifieke fiscale vraag heeft, neemt u dan contact met ons op. In onderling overleg kunnen we dan bepalen wat wij voor u kunnen betekenen. Wij zijn altijd helder over de kosten voor onze dienstverlening. Wij zullen vooraf een goede inschatting maken van het traject, zodat u achteraf niet met onverwachte rekeningen wordt geconfronteerd..